Гл. ас. д-р Румяна Николова Кузманова

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1984 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 1991 г.
Следдипломни специализации:
Педагогика на висшето медицинско образования - 1988 г.
Клинична електроенцефалография - 1996 г.
Свободна докторантура:
Тема: "Нежелани лекарствени ефекти при лечение с антиепилептични медикаменти - значение за терапевтичния подход и влияние върху качеството на живот при пациенти с епилепсия" - от 2014 г.
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на епилепсия, пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната нервна система, клинична електроенцефалография.
Заемна длъжност:
Началник на отделение по епилепсия в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
  • Българското дружество по Неврология.
  • Българско дружество по главоболие.
  • Българско дружество по епилепсия.
  • Дружество по електроенцефалография, електромиография и клинична неврофизиология.
  • Европейска федерация на неврологичните дружества.
Научни интереси:
основно в областта на епилепсия и клинична електроенцефалография
Научни публикации:
над 25 научни публикации
Чужди езици:
немски, английски, руски

Свързани статии: