Д-р Нино Чаушев, дм

Образование:
Висше медицинско (2006 г.) - лекар; Медицински Университет, Варна
Придобита специалност:
Нервни болести - 2013 г.
Следдипломни специализации:
Високо специализирана дейност по ЕЕГ - 2014 г.
Дисертация:
образователна и научна степен "Доктор" - 2012
Тема: "Качество на живот при пациенти с мигрена"
Професионална квалификация и опит:
специалист по нервни болести, ЕЕГ, функционална невросонография, главоболие, заболявания на периферната нервна система, епилепсия, двигателни нарушения, функционално изследване на автономната нервна система.
Заемана длъжност:
лекар към Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение към УМБАЛНП "Св.Наум"
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология
Научни интереси:
В областта на нарушения на автономната нервна система, мозъчно-съдови заболявания, ЕЕГ, функционална невросонография, главоболие, епилепсия, нарушения на периферната нервна система, двигателни нарушения, висши корови функции.
Научни публикации:
над 20 публикации
Чужди езици:
английски - отлично; немски - добре

Свързани статии: