Гл. ас. д-р Петър Ангелов Дамянов

Образование:
Висше медицинско - лекар; Медицинска Академия, София - 1996 г.
Придобита специалност:
Нервни болести - 2003 г.
Следдипломни специализации:
Доплерова сонография - 2004 г.
Изследване на автономната нервна системна - 2013 г.
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на пароксизмални състояния в неврологията, главоболие, заболявания на периферната и автономна нервна система, вестибуларни нарушения, доплерова сонография.
Заемна длъжност:
Началник на Отделение за заболявания на автономната нервна система в Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св. Наум", София.
Членство в научни организации:
Българското дружество по Неврология. Българско дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика.
Научни интереси:
Основно в областта на автономната нервна система и доплеровата сонография.
Научни публикации:
Над 30 научни публикации
Чужди езици:
немски, английски

Свързани статии: