Доцент Ирена Василева Велчева, дм

Образование:
Висше медицинско (1973 г.) - лекар; Медицинска академия, София
Придобита специалност:
Нервни болести - 1979 г.
Следдипломни специализации:
Германия - хемореология;
нуклеарна медицина (SPECT) УНСС - здравен мениджмънт
Дисертация:
образователна и научна степен "Доктор" - 1979 г.
Тема: „Диенцефални нарушения при ревматизъм“
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на заболявания на автономната нервна система, мозъчносъдови заболявания: хемореологични промени и функционална невросонография, главоболие, болка, заболявания на периферната нервна система, епилепсия.
Заемана длъжност:
началник на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към УМБАЛНП "Св.Наум"
Членство в научни организации:
 • Съюз на учените в България;
 • Фондация "Предпазване от мозъчни инсулти";
 • Международна Дунавска неврологична асоциация за Средна и Източна Европа;
 • Българско дружество по неврология;
 • Българско дружество по биореология;
 • Европейско дружество по клинична хемореология;
 • Българска асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика;
 • Световна федерация по неврология;
 • Съюз на Европейските медицински дружества;
 • Фондация Балкански медицински съюз.
Научни интереси:
Основно в областта на заболявания на автономната нервна система, мозъчносъдови заболявания, хемореология, функционална невросонография, главоболие, епилепсия, заболявания на периферната нервна система
Научни публикации:
 • 176 научни публикации
 • 20 глави в монографии, 12 глави в учебници по нервни болести
Награди:
Почетни знаци: "Българси лекар" - 2004; "За принос в развитието на медицината" - 2006; "За принос в развитието на IMAB" - 2010; "За принос към червенокръстката кауза" - 2010; "За принос към развитието на Университетска болница Св. Наум" - 2012.
Чужди езици:
английски - отлично; немски - добре; руски - добре

Свързани статии: