Д-р Николина Семерджиева, д.м.

Образование:
Висше медицинско (2007 г.) - лекар; Медицински университет, Плевен
Придобита специалност:
Нервни болести - 2013 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електроенцефалография - МБАЛНП "Св. Наум"
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2014 г.
Тема: "Клинични и неврофизиологични проучвания при пациенти с остри и хронични дистонии"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, двигателни нарушения, множествена склероза, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Електроенцефалография)
Заемана длъжност:
Лекар-ординатор, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
член на: Българско дружество по неврология, Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
двигателни нарушения, спешна неврология, епилептология, мозъчно-съдови заболявания
Публикации:
15 научни статии
Чужди езици:
английски

Свързани статии: