Д-р Филип Алексиев

Образование:
Висше медицинско (2005 г.) - лекар; Медицински Факултет, Карлов университет - Прага (2005 г.)
Придобита специалност :
Нервни болести - 2010 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електроенцефалография - МБАЛНП "Св. Наум"; Медицина на съня - МБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - в подготовка
Тема: "Електроенцефалографски промени при пациенти с множествена склероза - клинични и електроенцефалографски промени"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, епилепсия, медицина на съня, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Полисомнография, Електроенцефалография)
Заемана длъжност:
Лекар-ординатор, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
Член на Българско дружество по Неврология, Българско дружество по Неврофизиология, Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
епилептология, медицина на съня, множествена склероза, интензивно лечение на нервни болести
Публикации:
18 научни статии
Чужди езици:
английски, немски, испански

Свързани статии: