Проф. Д-р Параскева Стаменова, д.м.н.

Образование:
Висше медицинско (1966 г. ) - лекар, Медицински университет- гр. Варна
Икономическо (2007) - Мениджър "Финансов мениджмънт в здравеопазването", Стопанска Академия "Димитър А. Ценов" Свищов
Придобита специалност :
Анестезиология и интензивно лечениe: 1970 г.
Нервни болести - 1980 г.
Спешна медицина - 2004 г.
Следдипломни специализации:
Разстройства на бодърстването и съня МБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", Здравен мениджмънт - Медицински университет София;
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, миастения гравис, заболявания на периферната нервна система, нарушения на бодърстването и съня.
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор на медицинските науки" - 1988 г.
Тема: "Мозъчна смърт"
Заемана длъжност:
Зам. директор по лечебната дейност, Професор
Началник Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
член на: Българско Дружество по Неврология, Европейско Дружество по Неврология, Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
съдова неврология, интензивно лечение на нервни болести, миастения гравис, заболявания на периферната нервна система
Публикации:
198 научни статии; 3 монография, съавтор на 7 монографии
Чужди езици:
английски, немски, руски

Свързани статии: