Старша медицинска сестра Мария Логодашка

Образование:
Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София, 1991 г.
2015 г. - ФОЗ Медицински Университет - София - Бакалавър по „Управление на здравните грижи“
Придобита специалност:
медицинска сестра - общ профил (1991 г.)
Следдипломни специализации:
Електроенцефалография - МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“; Грижи за болни с дихателна недостатъчност - институт „Пирогов“ - София
Професионална квалификация и опит:
опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, миастения гравис, полиневрити, неврохирургия, полисомнография, електроенцефалография
Заемана длъжност:
Старша медицинска сестра, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП „Св. Наум“
Членство в научни организации:
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
Чужди езици:
английски

Свързани статии: