Гл. асистент д-р Мариела Радева

Образование:
Висше медицинско (1995 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2000
Следдипломни специализации:
"Клинична електренцефалография", "Клинична полисомнография и нарушения на съня и бодърстването" - УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, медицина на съня, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Полисомнография, Електроенцефалография)
Заемана длъжност:
Гл. асистент, Началник на интензивно неврологично отделение, Клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
член на Българско Дружество по Неврология, Български Лекарски Съюз
Научни интереси:
съдова неврология, интензивно лечение на нервни болести, медицина на съня
Публикации:
15 научни статии
Чужди езици:
английски

Свързани статии: