Д-р Виолета Катева - Георгиева

Образование:
Висше медицинско (1994) - лекар; Медицински Университет - гр. Варна
Придобита специалност:
нервни болести - 2012г.
Следдипломни специализации:
  • 2014 г.- Транскраниална Магнитна Стимулация - Проф. Мюри , Берн, Швейцария
  • 2002 -2005 г. - Частна практика - Д-р Мупиди, Бостон, Масачузетс, САЩ
  • 2001 -2002 г.- Болница "Бет Израел" - Бостон, Масачузетс, САЩ
  • 1997 -1998 г. - Национална Болница по Неврология и Неврохирургия - Куиин Скуеър, Лондон, Великобритания
  • 1995 -2000 г. - Университетска болница "Света Марина "- Варна - /отделение по неврология/
  • 1994 -1995 г.- Болница за детско здраве - Варна
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на мозъчносъдовите заболявания, невродегенеративни заболявания, неврорехабилитация, ТМС, множествена склероза, главоболие, болка
Заемана длъжност:
лекар в клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация.
Членство в научни организации:
  • Българска Асоциация по Неврология;
  • Европейска Академия по Неврология;
  • Американска Академия по Неврология.
Научни интереси:
Основно в областта на мозъчносъдовите заболявания, главоболие,болка, деменции.
Награди:
стипендия от Национална Болница по Неврология и Неврохирургия - Куиин Скуеър, Лондон, Великобритания
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: