Д-р Боряна Андреева Попиванова

Образование:
Висше медицинско (1999 г.) - лекар (магистър по медицина); Висш медицински Университет - гр. Плевен
Придобита специалност:
специализант нервни болести - 4 година
Дисертация
докторант на тема: "Клинико-епидемиологични особености при пациенти с множествена склероза".
Заемана длъжност:
ординатор в клиника по нервно болести за лечение на болката и неврорехабилитация.
Професионална квалификация и опит:
опит в клиничната практика в областта на Спешна медицинска помощ - 4 години гр. Попово, 5 години в Неврологично отделение в МБАЛ-гр. Попово, 5 години в КНБЛБФР на УМБАЛНП "Св. Наум".
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология.
Научни интереси:
главно в областта на двигателните разстройства, множествена склероза, главоболие, лечение на болката.
Публикации:
  • 8 научни публикации;
  • 1 спечелен докторантски проект;
  • Участие в Гранд проект.
Чужди езици:
английски

Свързани статии: