Д-р Емил Георгиев Милушев

Образование:
Висше медицинско (1985 г.) - лекар, Медицинска Академия - София
Придобити специалности :
Физикална и рехабилитационна медицина - 1989 г.
Нервни болести - 2011 г.
Следдипломни специализации:
 • 1981 - 1984 год. - завършен Факултет за обществени професии към Медицинска Академия - гр.София, специалност - "Здравна култура на населението";
 • 1988 год. - завършен курс по " Педагогика на висшето медицинско образование";
 • 1991 год. - завършен курс по "Психотерапия";
 • 2002 год. - завършен курс по "Акупунктура";
 • 2003 год. - завършен курс по "Мануална терапия";
 • 2003 год. - завършен курс по "Палиетивни грижи при онкологично болни в терминален стадий";
 • 2005 год. - завършен курс по "Лазертерапия";
 • 2010 год. - завършен курс по Неврална терапия и регулативна медицина'
Професионална квалификация и опит:
специалист по Физикална и рехабилитационна медицина и неврология с клиничен опит в областта на рехабилитацията при мозъчносъдовите заболявания, главоболие, болка, заболявания на опорно двигателния апарат.
Заемана длъжност:
Началник на отделение към клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация.
Членство в научни организации :
 • Председател на Българско дружество по Неврална терапия;
 • Член на Управителния съвет на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация;
 • Член на Българското дружество по неврология;
 • Член на Българската асоциация за двигателни нарущения;
 • Член на Дружеството по Традиционна китайска медицина;
 • Член на Дружеството по Главоболие.
Научни интереси:
Основно в областта на рехабилитацията при мозъчносъдовите заболявания, главоболие, болка, заболявания на опорно двигателния апарат.
Научни публикации:
23 научни статии, участие в 1 учебник по неврология
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: