Д-р Христина Паунова

Образование:
Медицински факултет, Медицински университет - гр. Пловдив, 2006
Придобита специалност:
Неврология - 2014
Следдипломни специализации:
Неврология
2006-2012 НК-УМБАЛ "Свети Георги" - гр. Пловдив
2012-2014 Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД гр. София
Професионална квалификация и опит:
Специалист по неврология, опит в клиничната практика, главоболие, болка, двигателни нарушения.
Професионален опит:
2006 Лекар в център за спешна медицинска помощ -гр.Пловдив
2006-2012 Лекар специализант в НК-УМБАЛ "Свети Георги" гр.-Пловдив
2012-2014 Лекар специализант в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум"
Заемана длъжност:
Специалист невролог в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД
Членство в научни организации:
Член на Българско дружество по неврология
Научни интереси:
основно в областта на двигателни разстройства, Паркинсонова болест, Множествена склероза, болка, главоболие
Публикации:
2 публикации
Чужди езици:
немски, английски

Свързани статии: