Д-р Георги Радевски

Образование:
Медицински факултет, Тракийски университет - гр. Стара Загора, 2009.
Следдипломни специализации:
Неврология: 2010-2014 Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум".
Професионална квалификация:
Опит в клиничната практика на нервни болести, болест на Паркинсон, двигателни нарушения, демиелинизиращи заболявания.
Професионален опит:
  1. 06.2014 - до момента - Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД;
  2. 01.12.2010 - до момента Координатор в проучвания за множествена склероза;
  3. 03.2010 до 06.2014 - Клиника по двигателни нарушения.
  4. 01.11.2009 - 15.02.2010 - Лекар - ординатор в център за Спешна помощ, гр. Стара Загора.
Заемана длъжност:
Лекар-ординатор в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД , Ул. Любен Русев № 1, София 1113.
Членство в научни организации:
  1. Член на Българско дружество по неврология.
  2. Член на Българско дружество по двигателни нарушения.
Научни интереси:
основно в областта на двигателни нарушения.
Публикации:
7 публикации в областта на двигателни нарушения.
Чужди езици:
английски, френски.

Свързани статии: