Доц. д-р Десислава Богданова, д.м.

Образование:
Медицински факултет, Медицински университет - гр. София , 1992
Придобита специалност:
Неврология: 1999
Следдипломни специализации:
 1. Неврология:
  1995-1999 - Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия "Св. Наум"
  1997 - Клиника по неврология, Университетска болница "Царица Йоанна"
 2. Клинична неврофизиология:
  1997 - Клиника по Неврология, УМБАЛ "Царица Йоанна"
  1998 - Клиника по Неврология, УМБАЛ 'Aлександровска
  2005 - Университет на Барселона, Испания, Клиника по неврология и неврофизиология, Обучение по неврофизиология при двигателни нарушения
Доктор по медицина:
2009
Тема на дисертацията:
"Клинико-неврофизиологично проучване на функциите на мозъчния ствол при пациенти с главоболие"
Професионална квалификация:
Специалист по неврология, опит в клиничната практика, главоболие, болка, двигателни нарушения, клинична електромиография, обучение и научна дейност в недврологията и неврофизиологията
Настояща позиция:
Доцент по неврология, Медицински Университет - София
Началник на Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД , Ул. Любен Русев № 1, София 1113
Професионален опит:
1993 до 1995 - Лекар на амбулаторни и лежащо болни в Общинска болница гр. Пирдоп в Отделение по вътрешни болести
1995 - Невролог и неврофизиолог в Трета неврологична клиника, ЕМГ лаборатория, СБАЛНП "Св. Наум"
1995 до 2000 - УСБАЛНП "Св. Наум", София, Клиника по мозъчно-съдови заболявания и дегенеративни заболявания
2001 - 2012 - Асистент по неврология от м. октомври, МУ - София, УСБАЛНП "Св. Наум"
2012 - Доцент по неврология, Медицински Университет - София; Началник на Клиника по нервни болести за невродегенеративни и перифернонервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД , Ул. Любен Русев № 1, София 1113
Членство в научни организации:
 1. Член на Българско дружество по двигателни нарушения
 2. Член на Българско дружество по главоболие
 3. Секретар на Българско дружество по неврология
 4. Член на Българско научно дружество по ЕЕГ,ЕМГ и клинична неврофизиология
 5. Член на Академия на науките на Ню Йорк
 6. Секретар на Българска асоциация по клинична ЕМГ и ЕП
Научни интереси:
основно в областта на двигателни разстройства, Паркинсонова болест, болка, главоболие и клинична неврофизиология
Научни публикации:
52 публикации в областта на двигателните разстройства, Паркинсоновата болест, мозъчно-съдовата болест, болката, главоболието и електрофизиологията в български и международни научни списания
Награди:
2002г. - Награда за млад учен "Академик д-р Асен Хаджиолов" за високи постижения в научно-изследователската и преподавателската дейност на Медицински факултет - София
2003г. - Медицински Университет гр Хановер, Германия със Стипендия на Европейското Дружество по Неврология (ENS 2003) Научен проект "Cortical excitability in patients with Multiple System Atrophy"
2004г. - Награда Kauchtschischvili на Fondazione Cirna - Център за научни разработки в неврологията, Италия
2006г. - Университет на Павия, Италия, Клиника по неврорехабилитация, Център за изучаване на главоболието, Fondazione Mondino
Чужди езици:
английски, руски

Свързани статии: