Асистент д-р Теодора Евденова

Образование:
Медицински факултет, Медицински университет - гр. София, 2005
Придобита специалност:
Неврология, 2014
Следдипломни специализации:
Неврология: 2006-2014 Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум"
Професионална квалификация:
Специалист по неврология, опит в клиничната практика, болест на Алцхаймер, съдова деменция, главоболие, двигателни нарушения.
Професионален опит:
2006 - до момента: Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД.
Заемана длъжност:
Асистент по неврология, Медицински Университет - София
Невролог в Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания, УМБАЛНП "Св. Наум" ЕАД , Ул. Любен Русев № 1, София 1113
Членство в научни организации:
Член на Българско дружество по неврология
Научни интереси:
основно в областта на болест на Алцхаймер, съдова Деменция
Публикации:
10 публикации в областта болест на Алцхаймер, съдова деменция, леко когнитивно нарушение.
Чужди езици:
английски, руски, френски

Свързани статии: