Професор д-р Светлозар Хараланов, дмн

Образование:
Висше медицинско (1980 г.) - лекар; Медицинска академия - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 1984 г.
Следдипломни специализации:
Вашингтон (САЩ) - 1992 г., Вюрцбург (Германия) -1993, 1997, Бад Кисинген (Германия) - 1998, 2000, 2002, 2004 г.
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 1987 г.;
Тема: "Методи и устройства за провокиране и изследване на халюцинаторни преживявания: възможности и перспективи"
Професионална квалификация и опит:
специалист-психиатър, с клиничен опит в следните области: шизофрения и други психози, афективни и тревожни разстройства, психофармакология, биологична психиатрия, невросензология, нарушения на движенията и походката, еквилибриометрия, събитийно-свързани мозъчни потенциали, кранио-корпо-графия, говорна аудиометрия, проективни методи, неврофизиология, невропсихология, клинична психология и клинична психофизиология
Професионални изяви:
Национален консултант по психиатрия и зам. председател на консултативния съвет по психично здраве към Министерство на здравеопазването, консултант и експерт по психиатрия на НЗОК, главен редактор на психиатричната секция на специализираното сп. "Българска неврологична и психиатрична практика" и на българо-австрийското сп. "Неврология и психиатрия", член на редколегията на сп. "International Tinnitus Journal" (издавано в Ню Йорк, САЩ), председател на държавна изпитна комисия по психиатрия.
Заемана длъжност:
Зам. директор по учебната дейност, Началник на Първа психиатрична клиника, Завеждащ лаборатория по клинична неврофизиология и психофизиология.
Научно звание:
От м. март 2016 г. - Професор по психиатрия
Членство в научни организации:
Българска медицинска асоциация, Българско научно дружество по биологична психиатрия, Световна федерация на научните дружества по биологична психиатрия, Международно научно дружество по невроотология и еквилибриометрия, Научно дружество по проблемите на стреса и адаптацията "Ханс Селие" (председател)
Научни интереси:
Основно в областта на ендогенни и екзогенни психози, афективни и тревожни разстройства, зависимости, неврофизиология, психофизиология, клинична психология
Публикации:
повече от 250 научни статии и презентации, участие в 3 монографии, 5 учебника по неврология и 1 учебник по психиатрия, 7 изобретения и 1 действащ международен патент
Награди:
Награда за медицина в националния конкурс за изобретения "Изследване-внедряване-световно равнище" (1986), Златен медал "Млад изобретател" (1987), Златна значка "Почетен изобретател" (1988)
Чужди езици:
английски, френски, руски

Свързани статии: