Доц. Д-р Димитър Георгиев, дм

Образование:
Висше медицинско образование (1969 г.) - лекар (магистър по медицина), Медицински Университет - София
Придобита специалност:
нервни болести - 1977 г.
Следдипломни специализации:
1971 - Неврологична клиника за двигателни нарушения към МБАЛНП "Св. Наум" - София, Чехия - Charles University, Prague
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 1976 г.; тема: "Холинергични системи при паркинсонова болест"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на двигателни нарушения, демиелинизиращи заболявания
Заемана длъжност:
Завеждащ Клиника за двигателни нарушения към МБАЛНП "Св. Наум" - София
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология, Фондация за паркинсонова болест, Сдружение "Асоциация двигателни нарушения и множествена склероза", Българско дружество по главоболие и болка
Научни интереси:
в областта на двигателни нарушения, множествена склероза
Публикации:
над 100 научни публикации, 1 монография, 4 учебника по неврология
Чужди езици:
английски език

Свързани статии: