Д-р Марина Иванова

Образование:
Висше медицинско (2013г.) - лекар, Медицински университет - София
Придобита специалност:
докторант по нервни болести
Дисертация:
докторант от 04. 2014 г., тема "Резистентност към имуномодулираща терапия при пациенти с Множествена склероза" с научен ръководител чл. кор. проф. д-р Ив. Миланов, дмн
Заемана длъжност:
докторант в Клиника по нервни болести за двигателни нарушения - II НО
Научни интереси:
демиелинизиращи заболявания, паркинсонова болест
Чужди езици:
английски език

Свързани статии: