Д-р Любка Стефанова Стойчева

Образование:
Висше медицинско ( 1987г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2002 г.
Придобит сертификат по ЕМГ- 2008 г.
Следдипломни специализации:
  • Неврологично отделение на болница "Св. Елизабет", Брюксел, Белгия
  • Лаборатория по неврофизиология в неврологична асоциация, Мериленд, САЩ
  • Специализация по електромиография в Университетска болница "Царица Йоана" - Исул
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на заболявания на периферна нервна система, двигателни нарушения, невродегенеративни заболявания, клинична електромиография.
Заемана длъжност:
Лекар в кабинет по треморография, Паркинсонова болест и ЕМГ
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология;
Българска асоциация по клинична електромиография и евокирани потенциали;
Американска асоциация по невромускулна и електродиагностична медицина.
Научни интереси:
Клинична електромиография, болести на периферна нервна система, двигателни нарушения, невродегенеративни заболявания.
Чужди езици:
английски, френски

Свързани статии: