Асистент д-р Йоана Докова, дм

Образование:
Висше медицинско образование (2003 г.) - лекар (магистър по медицина); Медицински Университет - София
Придобита специалност:
нервни болести - 2010 г.
Следдипломни специализации:
от 2004 г. - Неврологична клиника за Двигателни нарушения към МБАЛНП "Св. Наум" - София
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 2010 г., тема: "Качество на живот при пациенти с множествена склероза"
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на двигателни нарушения, множествена склероза, главоболие и болка.
Заемана длъжност:
асистент по неврология
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология, Българско дружество по главоболие и болка
Научни интереси:
в областта на двигателни нарушения, множествена склероза, главоболие и болка
Публикации:
15
Чужди езици:
английски език, испански език.

Свързани статии: