Д-р Огнян Методиев Асенов

Образование:
Висше медицинско 1996 г. - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 2003 г.
Професионална квалификация и опит:
Специалист невролог с клиничен опит в областта на невродегенеративните заболявания, епилепсия, болка, главоболие.
Заемана длъжност:
Лекар в диагностично - консултативен кабинет по неврология
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология;
Българско дружество по главоболие;
Българско дружество по двигателни нарушения.
Научни интереси:
Основно в областта на невродегенеративните заболявания, Паркинсонова болест, епилепсия, главоболие, ЕЕГ диагностика
Публикации:
7 научни статии
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: