Д-р Асен Живков Карадалиев

Образование:
Висше медицинско (1995 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Психиатрия - 2003г.
Професионална квалификация и опит:
специалист психиатър с клиничен опит в областта на лечение на шизофранни, афективни, тревожни разстройства, алкохолна зависимост
Заемана длъжност:
Психиатър-консултант на диагностично-консултативен и приемен кабинет при ДКБ
Членство в научни организации:
Българска Психиатрична Асоциация;
Българска Асоциация за Клинични Проучвания
Научни интереси:
Основно в областта на психофармакология.
Научни публикации:
10 научни статии
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: