Медицинска сестра Юлика Бурова

Образование:
Висше медицинско 1978 г., ГМУ Москва 1984-1987 г.
Придобита специалност:
медицинска сестра 1978 г.
Следдипломни специализации:
курс реанимация, курс множествена склероза
Професионална квалификация и опит:
психиатрична сестра
Заемана длъжност:
старша медицинска сестра в Първа Психиатрична клиника
Членство:
Български лекарски съюз, Дружество по позитивна психотерапия в България.
Чужди езици:
руски, немски

Свързани статии: