Д-р Елена Пламенова Родопска

Образование:
Висше медицинско (2002 г.) - лекар, Медицински университет - София - 2002 г.
Придобита специалност:
Педиатрия - 2008 г.
Детска неврология - 2011 г.
Дисертация:
Образователна и научна степен „доктор“ - 2020 г.
Тема на дисертационния труд: „Детска церебрална парализа, епилепсия и интелектуален дефицит“
Следдипломни специализации:
Педиатрия:
  • 2003-2008 г.: Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. Иван Митев"
Детска неврология:
  • 2009-2011 г.: Детска Неврологична Клиника на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. Иван Митев"
  • 2012 г.: Клинична електроенцефалография в МБАЛНП "Св.Наум"
Професионална квалификация:
педиатър и детски невролог, с клиничен опит в клиничната практика, елекроенцефалография в детска възраст, епилепсия в детска възраст, множествена склероза в детската възраст, мозъчносъдови заболявания в детската възраст, главоболие в детската възраст.
Заемана длъжност:
Детски невролог в Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум".
Професионален опит:
2003-2011 г.: Педиатър в Многопрофилна болница за активно лечение на деца „Проф. Иван Митев“
2011 г. - до момента: Детски невролог в Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум"
Членство в научни дружества:
  • Български лекарски съюз;
  • Научно дружество по неврология;
  • Научното дружество по неврология, психиатрия и психология на детското развитието;
  • Европейско дружество по Детска неврология.
Научни интереси:
Главно в областта на клиничната електроенцефалография и епилепсия в детската възраст, дегенеративни и генетични заболявания в детската възраст, невромускулни заболявания.
Научни публикации:
Автор и съавтор в над 40 научни статии в български и чуждестранни списания.
Автор и съавтор в над 50 научни съобщения (постери и орални презентации).
Езици:
френски и английски

Свързани статии: