Д-р Валерий Петров Цонев

Образование:
Висше медицинско (1986 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 1992 г.
Следдипломни специализации:
Магистър по Здравен мениджмънт-2006 г.
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на мозъчносъдовите заболявания, болест на Алцхаймер и други видове деменции, главоболие, Паркинсонова болест,Заболявания на периферна нервна система
Заемана длъжност:
Управител Медицински център Свети Наум ЕООД
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология; Българска асоциация по Двигателни нарушения
Научни интереси:
Основно в областта на Паркинсонова болест и деменции.
Публикации:
76 и участие в 2 монографии
Чужди езици:
руски, английски

Свързани статии: