Доц. Д-р Милена Миланова, д.м.

Образование:
Висше медицинско (1989 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Анестезиология и интензивно лечениe - 1993 г.
Нервни болести - 1997 г.
Следдипломни специализации:
Клинична електроенцефалография - УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ", Медицина на съня - Швейцария
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с опит в клиничната практика в областта на спешна неврология, мозъчно-съдови заболявания, медицина на съня, миастения гравис, инструментални методи на изследване (Полисомнография, Електроенцефалография)
Дисертация:
научна и образователна степен "Доктор" - 1999 г.
Тема: "Обструктивна сънна апнея при пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт"
Заемана длъжност:
Доцент, Началник клиника за интензивно лечение на нервни болести, МБАЛНП "Св. Наум"
Членство в научни организации:
  • член на Българско Дружество по Неврология;
  • Българско Дружество по Електромиография;
  • Български Лекарски Съюз;
  • Европейско Дружество по Неврология.
Научни интереси:
съдова неврология, интензивно лечение на нервни болести, възпалителни заболявания на централната нервна система, медицина на съня
Публикации:
  • 115 научни статии;
  • 1 монография;
  • съавтор на 6 монографии.
Чужди езици:
английски, немски, руски

Свързани статии: