ID.00160. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Основание: чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители, съгласно Приложение №1 към чл.29 на ППЗПП, Вътрешни правила за отдаване под наем и разпореждане с активите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, обективирано в Протоколи №4/16.02.2021 г.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    16.02.2021 11:50:00
  • Краен срок
    05.03.2021 16:00:00


Свързани статии: