ID.00190. ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ за участие в процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от банкови институции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Основание: чл.28, ал.1 от ППЗПП и Вътрешни правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Предмет: Избор на банкови институции (обслужващи банки) за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София. (МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД/Възложител)

  1. Покана. Изх. №Д-851/03.04.2024 г.
  2. Приложения

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: