ID.00177. Обява за избор на регистриран одитор за преглед и заверка на ГФО на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД за 2021 г.

Основание: чл.26 от ЗПП, чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП - чрез директно възлагане.

Предмет: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД за 2021 г.

  1. Обява 24.09.2021 г.
  2. Образци на документи 24.09.2021 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: