ID.00159. Обява за конкурс за възлагане на управлението на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, гр. София

Основание: чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за избор на управител на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, дъщерно дружество на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и решение на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София.

Предмет: Конкурс за възлагане на управлението на Медицински център „Св. Наум“ ЕООД, гр. София.

  1. Обява за конкурс
  2. Заповед №Д-403/19.11.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД
  3. Приложение 1. Декларация
  4. Приложение 2. Методика за оценяване на кандидатите

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: