ID.00141. Избор на регистриран одитор за заверка на ГФО

Основание: чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и чл.37 от Закона за счетоводството и във връзка с Протокол № РД-16-281/22.10.2020 г. на Министерството на здравеопазването.

Предмет: Избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет (ГФО).

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП и чл.37 от Закона за счетоводството и във връзка с Протокол № РД-16-281/22.10.2020 г. на Министерството на здравеопазването.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО).

  1. Заповед №Д-378/29.10.2020 г. на Изпълнителния директор 29.10.2020 г.
  2. Обява 29.10.2020 г.
  3. Образци на документи 29.10.2020 г.
  • Дата
    29.10.2020 08:30:00
  • Краен срок
    05.11.2020 16:00:00
Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях|open

Свързани статии: