ID.00130. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции

Основание: чл.14, ал.1 и чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 5/27.03.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

Предмет: КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.14, ал.1 и чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 5/27.03.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по две обособени позиции.

Пълния текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    29.03.2019 08:30:00
  • Краен срок
    16.04.2019 16:00:00

  1. Документация - Приложение 2. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за избор на застраховател. 29.03.2019 г.
  2. Документация - Приложение 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в конкурс за избор на застраховател. 29.03.2019 г.
  3. Документация - Приложение 4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 29.03.2019 г.

Свързани статии: