ID.00126. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки

Основание: чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 2/31.01.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 2/31.01.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ - пет обекта с обща площ от 10 кв.м. в сградите на болницата за монтиране на определените за целта места на автомати за топли и/или студени напитки.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    14.02.2019 08:30:00
  • Краен срок
    01.03.2019 16:30:00

Свързани статии: