ID.00112. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“

Основание: чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Протокол № 6 от 22.03.2018 г. и Протокол №7 от 29.03.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Бистро „Зигмунт Фройд“ с площ от 131,21 кв.м., намиращо се в двора на болницата откъм заден портал.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Протокол № 6 от 22.03.2018 г. и Протокол №7 от 29.03.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА Бистро „Зигмунт Фройд“ с площ от 131,21 кв.м., намиращо се в двора на болницата откъм заден портал.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    31.03.2018 08:30:00
  • Краен срок
    16.04.2018 16:00:00

Свързани статии: