ID.00111. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по три обособени позиции

Основание: чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 7/29.03.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД.

Предмет: КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по три обособени позиции.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.16, ал.1 от ПРУПДТДДУК и Протокол № 7/29.03.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ по три обособени позиции.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    31.03.2018 08:30:00
  • Краен срок
    16.04.2018 16:00:00

  1. Документация - Приложение 2. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за избор на застраховател. 13.04.2018 г.
  2. Документация - Приложение 3. ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в конкурс за избор на застраховател. 13.04.2018 г.
  3. Документация - Приложение 4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 13.04.2018 г.
  4. Резултати от проведен конкурс за избор на застраховател по три обособени позиции 30.04.2018 г.

Свързани статии: