ID.00109. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Основание: чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 4/28.02.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на на „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, заведена в счетоводните регистри на болницата под инв. №00005.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 4/28.02.2018 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА „Помещение за спомагателни дейности“ с разгърната застроена площ от 50,30 кв.м., намиращо се в сграда, собственост на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, заведена в счетоводните регистри на болницата под инв. №00005.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    01.03.2018 08:30:00
  • Краен срок
    15.03.2018 16:00:00

Свързани статии: