ID.00085. ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩ от 2 кв.м. за поставяне на автомат (машина на самообслужване) за студени напитки

Основание: чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 8/06.04.17 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на площ от 2 кв.м. за поставяне на автомат (машина на самообслужване) за студени напитки.

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Решение, обективирано в протоколи № 8/06.04.17 г. на Съвета на директорите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩ - обект с площ от 2 кв.м. за поставяне на автомат (машина на самообслужване) за студени напитки, намиращ се в четириетажна сграда-администрация, неврологични клиники, ДКБ на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев №1.

Пълният текст на обявата вижте в приложения файл

  • Дата
    08.04.2017 08:25:00
  • Краен срок
    25.05.2017 16:30:00

Свързани статии: