Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Харта за правата на пациента

Харта за правата на пациента в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД

& 1. Тази Харта е основен документ, който урежда отношенията между пациентите, провеждащи изследвания и лечение в Специализираната болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" и екипите на болницата.

& 2. Тя е неразделна част от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД.

Прочети още: Харта за правата на пациента

ВАЖНО!