ID.042/21.02.2018. Договор за абонаментно сервизно поддържане на противопожарна система на територията на МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Предмет на договора:

Договор за абонаментно сервизно поддържане на противопожарна система, изградена на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. ДОГОВОР №42/21.02.2018 г.

Свързани статии: