Присъждане на орден "Св.Св. Кирил и Методий"

Dr.O.Kolev with the president

На тържествена церемония в Гербова зала на президентството на 30 юли 2015 г., по предложение на Правителството, Президентът на Република България удостои с висше държавно отличие - орден „Св. Св. Кирил и Методий” – огърлие, проф. д-р Огнян Колев, д.м.н. за особено значими заслуги за развитието на българската и световна наука в областта на медицината.

Указ 136, 20.07.2015 г.

Проф. д-р Огнян Колев е учен и преподавател с утвърден международен авторитет, със съществен принос в областта на космическата медицина в резултат на дългогодишно сътрудничество с Американската космическа агенция НАСА.

Научните му експерименти разкриват механизмите, определящи поведението на астронавтите в критични ситуации на полет. За приноса си през 2003 г. получава грамота от НАСА, а през 2014 г. получава още по-голяма награда – става единственият чужденец, удостоен с НАСА Сертификат за върхови постижения за 22-годишно поддържане на космически полети, научните програми и безопасността на полетите от Космическия център в Хюстън. Работи и с Френската космическа агенция, с Центъра за научни изследвания на Франция, прави проучвания в Университетски болници в Швеция и Германия. Професор Колев е член на редица международни организации, изнася лекции в най-известните университети и институции в света, автор е на редица научни трудове.


Свързани статии: