ПЛАНОВ ПРИЕМ

Лист за планов прием
на 29.05.2023 г.

Номер в листаДата на записване в листаДата на планиран приемНаименование звено
2463 17.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
2455 16.05.2023 29.05.2023 Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - I-во отделение за НДГ заболявания
2492 22.05.2023 29.05.2023 Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - I-во отделение за НДГ заболявания
2512 25.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
2487 19.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
2481 18.05.2023 29.05.2023 Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
2458 17.05.2023 29.05.2023 Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения - II отделение по множествена склероза
2468 17.05.2023 29.05.2023 Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения - II отделение по множествена склероза
2429 11.05.2023 29.05.2023 Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения - II отделение по множествена склероза
2439 12.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - I-во отделение за заболявания на автономната нервна система
2428 11.05.2023 29.05.2023 Клиниката по нервни болести за двигателни нарушения - II отделение по множествена склероза
2477 18.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
2462 17.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
2485 19.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния - II-ро отделение по епилепсия
2496 22.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
2493 22.05.2023 29.05.2023 Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни заболявания - II-ро отделение за периферно-нервни заболявания
2495 22.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - Отделение за физикална и рехабилитационна медицина
2490 19.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката
2471 17.05.2023 29.05.2023 Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация - I-во отделение за лечение на болката