ID.00029. Предоставяне на юридически услуги във връзка с осъществяване на дейността на дружеството-възложител за срок от две години

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ – София ЕАД на основание чл. 92, ал.6, във връзка с чл. 73, ал.1 от Закона за обществени поръчки, във връзка с Решение №Д-178 от 11.09.2014 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” – София ЕАД за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на юридически услуги във връзка с осъществяване на дейността на дружеството-възложител за срок от две години“, публикува следните документи:

Вид на процедурата: Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

ID номер АОП: 00826-2014-0007 11.09.2014 г.

 1. ДОКЛАД ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 2. РЕШЕНИЕ Д-186 / 30.09.2014 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
 1. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 10.2014 г.
 2. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 12.2014 г.
 3. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 02.2015 г.
 4. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 03.2015 г.
 5. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 04.2015 г.
 6. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 05.2015 г.
 7. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 06.2015 г.
 8. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 07.2015 г.
 9. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 08.2015 г.
 10. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 09.2015 г.
 11. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 10.2015 г.
 12. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 11.2015 г.
 13. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 12.2015 г.
 14. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 01.2016 г.
 15. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 02.2016 г.
 16. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 03.2016 г.
 17. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 04.2016 г.
 18. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 05.2016 г.
 19. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 06.2016 г. 11.07.2016 г.
 20. ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР №254/01.10.2014 за м. 07.2016 г. 04.08.2016 г.
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: