ID.00156. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до Възложителя, чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали


Деловодна информация
00826 -
Д-801  10/06/2020
не да
Обява
9099429

  1. Документация - заглавна страница 10.06.2020 г.
  2. Заповед Д-155/10.06.2020 г. за провеждане на процедура по обществена поръчка 10.06.2020 г.
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 10.06.2020 г.
  4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-802/10.06.2020 г. 10.06.2020 г.
  5. Информация за публикувана обява 10.07.2020 г.
  6. Указания за участие 10.06.2020 г.
  7. Техническа спецификация 10.06.2020 г.
  8. Проект на договор 10.06.2020 г.
  9. Образци на документи 10.06.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: