Доцент Иво Радославов Райчев, дм

Образование:
Висше медицинско (1974 г.) - лекар; Медицинска Академия - София
Придобита специалност:
Нервни болести - 1979 г.
Следдипломни специализации:
Медицинска Академия, София - Анестезиология и реанимация (основен курс)
Италия - Нуклеарна медицина (SPECT)
Дисертация
научна и образователна степен "Доктор" - 1979
Тема: "Клинични и параклинични проучвания при преходни нарушения на мозъчното кръвообращение".
Професионална квалификация и опит:
специалист невролог с клиничен опит в областта на мозъчносъдовите заболявания, болест на Алцхаймер и други видове деменции, главоболие, болка, невроизобразяващи методи (SPECT).
Заемана длъжност:
Началник на клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация.
Членство в научни организации:
Българско дружество по неврология;
Българско дружество "Деменции";
Българско дружество по главоболие;
Европейска федерация на неврологичните дружества
Научни интереси:
Основно в областта на мозъчносъдовите заболявания, главоболие, болка, деменции.
Научни публикации:
  • 115 научни статии;
  • 2 монографии;
  • участие в 5 учебника по неврология.
Чужди езици:
руски, английски, немски

Свързани статии: