ID.056/11.03.2019. Договор за куриерски услуги

Договори, сключени на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП, сключени през 2019 г.

Предмет на договора:

Договор за предоставяне на пощенски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги (неуниверсални услуги; услуги в обхвата на универсалната пощенска услуга; пощенски причен превод; допълнителни услуги).

  1. ДОГОВОР №56/11.03.2019 г. с контрахент Спиди АД

Свързани статии: