ID.168/16.07.2020. Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория

Предмет на договора:

Доставка на реактиви и медицински консумативи по Приложение №1 - неразделна част от договора за нуждите на клинична лаборатория към МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №168/16.07.2020 г. с контрахент „БИО СЕЕ“ ООД

Свързани статии: