ID.243/15.10.2019. Договор за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци

Предмет на договора:

Извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови и приравнени към тях отпадъци, събрани в 3 (три) броя контейнери с вместимост 1.1 куб.м, тип „Бобър“ плюс един пластмасов кош.

  1. ДОГОВОР №243/15.10.2019 г., контрахент „Астон Сервиз“ ООД 31.10.2019 г.

Свързани статии: