ID.246/21.10.2019. Договор за извършване на СМР на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за извършване на СМР, свързани с ремонт на мозаечна полимерна мазилка - сграда ДНК и КИЛНБ на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. Договор №246/21.10.2019 г. с контрагехт ЕТ „Ремстрой - Атанас Стоянов“ 29.10.2019 г.

Свързани статии: