ID.172/26.06.2019. Договор за изгаряне на опасни медицински отпадъци от площадка на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

Предмет на договора:

Договор за изгаряне на опасни медицински отпадъци от площадка на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. София, пк 1113, ул. Д-р Любен Русев 1.

  1. ДОГОВОР №172/26.06.2019 г. с контрахент ПУДООС, гр. София

Свързани статии: